Freelance praksis som ergoterapeut

Som freelance ergoterapeut, har Julie valgt at specialisere sig i den ergoterapeutiske indsats og udviklingsfremmende tiltag i forhold til børn.

Et område, som har særligt interesse, er indsatsen i forhold til for tidligt fødte børn (præmature børn).

Julie har også erfaringer med hensigtsmæssig indretning af det lille barns daglige omgivelser, sanserum i børnehaver og sansehaver i børnehaver og vuggestuer.