Yogaterapi til børn og unge

Mange børn oplever udfordringer i hverdagen, som skyldes pyskiske, fysiske og sociale faktorer. Et stigende antal børn udviser tegn på stress, lav selvværds følelse og uhensigtsmæssig adfærd. Antallet af børn, som får  konstateret udviklingsforstyrrelser er stigende, og der er behov for tiltag, som kan hjælpe børnene til at opnå en mere optimal pyskisk og fysisk balance, som de bedre kan håndtere hverdagens krav.

Hvad gør yoga til en værdifuld praksis for vores børn?

Ganske overordnet støtter yoga 3 væsentlige faktorer fortrivsel og sundhed.

Yoga:

 • Beroliger kroppen
 • Beroliger åndedrættet
 • Beroliger sindet

Uden evnen til at afspænde og slappe af - vil kroppens findebalance forrykkes og sygdom have potentiale til at opstå på sigt. At lære voresbørn teknikker til at finde ro i krop, sind og åndedræt, er en af de bedsteinvesteringer vi som voksne kan gøre for vores børn.

Går vi lidt mere i detaljer kan yoga:

 • Støtte den overordnede fornemmelse af sundhed ogvelbefindende(lykke - glæde)
 • Støtte udvikling på alle niveauer af vortmenneskelige potentiale
 • Sænke stress niveau og styrker resiliens
 • Bedre søvn kvaliteten og kvantitet
 • Støtte selv ansvar og selvbestemmelse
 • Forbedre fornemmelse for "selv" og størresamlethed
 • Afspænde og styrker åndedrættet og støtterderved respirations processen
 • Styrke kroppens organ systemer såvel som kroppengenerelt
 • Smidiggøre kroppens strukturer (fascia)
 • Forbedret motorisk planlægning og kontrol
 • Støtte hoved, nakke og øvre kontrol med torso
 • Berolige, stilne og fokusere sindet
 • Befordre nærvær
 • Åbne hjertet - skabe større empati
 • Støtte evnen til selvregulering på tværs afomgivelser og krav
 • Støtte evnen til at mærke kropsfornemmelser ogfølelser & italesætte dem
 • Fremme inklusion, idet man bedre kan deltage ifællesskabet og fællesskabet bedre kan deltage og forstå mangfoldighed
 • Være en væsentlig egen aktivitet, som skabermening for barnet, idet det forbinder barnet med sig selv og naturen/verdenomkring sig
 • Gøre det sjovt for barnet at ville bevæge sig,være stille og lære
 • Støtte kreativitet og indlæring
 • Og vigtigst - støtte evnen til at slappe af ogslippe spænding og frustration

Når vi er fokuserede og i en tilstand af afspændtopmærksomhed - har vi optimale betingelser for at lære.

Det allerbedste ved yoga, er manglen påpræstation. Yoga er en konkurrencefri disciplin, hvor den eneste dukonkurrerer imod, er dig selv. Her er alle vindere, der er ingen dogmer, ogpåbud om at se ud på en bestemt måde.

Det Samlede Barn -Trænings Workshop - Yoga som Terapeutisk Aktivitet til Børn og Unge med Særlige Behov

Yoga som terapeutisk aktivitet for børn og unge med særlige behov.

En træningsworkshop, der giver dig indsigt og viden til at forstå børn fra et holistisk integreret perspektiv samt helt praktiske og enkle metoder til støtte for barnets trivsel og udvikling.

Mød barnet fra en tryg base

Formålet med træningen er at give dig indsigt og viden til at forstå børn ud fra et holistisk menneskesyn, hvor "det hele barn" er i fokus.

Envidere vil træningen give dig brugbare og enkle teknikker til støttefor barnets trivsel og udvikling i barnets hverdagskontekst, eksempelvis i hjemmet og skolen.

Yoga er i sin essens terapeutisk og sanseintegrerende, og du vil via teori, dialog, hands-on, praktiske øvelser og egen træning gå hjem med "opskrifter" på selvregulering, egenomsorg og stressreduktion, samt hvordan du kan møde barnet fra en tryg base bestående af kærlighed, tro, tillid, tålmodighed og accept.

Deltagere

Denne træningsworkshop henvender sig til fagfolk og andre voksne, der har daglig kontakt til børn og unge, hvis sansebearbejdning medfører udfordringer i hverdagen. Erfaring med yoga og sanseintegration er ikke en forudsætning for deltagelse, men kan være et godt udgangspunkt.

Næste Workshop arrangeres af:

BørneSpecialisterne ApS
Østergårds Allé 40, 5250 Odense SV

Telefon: +45 3132 7070

www.børnespecialisterne.dk

E-mail: kontakt@bornespecialisterne.dk (praktisk info og tilmelding)

Dato: 27-29. april, 2016

Sted: Midtfyns Fritidscenter - Søvej 34, 5750 Ringe

Pris: 5.500 kr. inkl. forplejning og kursusmateriale

Bindende tilmelding: senest 30. marts, 2016

Undervisere (vedr. det faglige indhold):

Julie W. Broge: info@sensations.dk eller 21 46 76 21

Emmamaria Vincentz: lilleyogahus@me.com eller 61 78 80 90