Undersøgelse, behandling og rådgivning

Freelance praksis som ergoterapeut

Som freelance ergoterapeut, har Julie valgt at specialisere sig i den ergoterapeutiske indsats og udviklingsfremmende tiltag i forhold til børn.

Et område, som har særligt interesse, er indsatsen i forhold til for tidligt fødte børn (præmature børn).

Julie har også erfaringer med hensigtsmæssig indretning af det lille barns daglige omgivelser, sanserum i børnehaver og sansehaver i børnehaver og vuggestuer.

Uddannelse - Se under Min profil her >>>

  • Løbende efteruddannelse ved kurser og studiebesøg i Danmark og udlandet
  • Aktiv medlem af Ergoterapeut Foreningen
  • Autorisation fra Sundhedsstyrelsen

Erfaringer

  • Ansat på Centret for Den Tidlige Indsats Omkring Børn fra 0-3, USA
  • Ansat Amager Hospital som børneergoterapeut
  • Ansat Viborg Sygehus som børneergoterapeut
  • Ansat Kennedy Krieger Institute, Center for børn med hjerneskader, USA
  • Freelance børneergoterapeut / kropsterapeut siden 2000
  • Ansat som lektor med ansvar for børneområdet på Ergoterapeutuddannelsen i Kbh fra den 08. feb., 2006

Tilbud

Ergoterapeutisk undersøgelse af børn, eksempelvis sanseintegrations undersøgelse, sanse-motorisk undersøgelse, evaluering af barnets legefærdigheder samt omgivelsernes støtte til barnets leg (Top and Toes Test)

Ergoterapeutisk behandling af børn, evt. i kombination med kropsbehandling (Kranio-Sakral Terapi, massage, afspænding). Barnets særlige behov kunne eksempelvis ligge indenfor den motoriske udvikling, sansernes udvikling, sprog/kommunikation, leg/aktivitet, indlæring, samt adfærd.

Råd og vejledning af relevante omsorgsgivere samt familiemedlemmer

Familieterapeutisk / psykologisk indsigt i barnets ressourcer og svagheder

Undervisning / kurser i sansernes betydning for barnets udvikling, legens rolle som barnets vigtigste "opgave" eller gøremål

Hjælp til indretning af sanserum og sansehaver undersøgelse, behandling af og rådgivning

Spædbørnsmassage - kurser eller individuelt

Stimulastik - stimulerende øvelser og gymnastik for små børn