Undersøgelse, behandling og rådgivning

Tilbud: undersøgelse, behandling og rådgivning

Ergoterapeutisk undersøgelse af børn, eksempelvis sanseintegrations undersøgelse, sanse-motorisk undersøgelse, evaluering af barnets legefærdigheder samt omgivelsernes støtte til barnets leg (Top and Toes Test)

Ergoterapeutisk behandling af børn, evt. i kombination med kropsbehandling (Kranio-Sakral Terapi, massage, afspænding). Barnets særlige behov kunne eksempelvis ligge indenfor den motoriske udvikling, sansernes udvikling, sprog/kommunikation, leg/aktivitet, indlæring, samt adfærd.

Råd og vejledning af relevante omsorgsgivere samt familiemedlemmer

Familieterapeutisk / psykologisk indsigt i barnets ressourcer og svagheder

Undervisning / kurser i sansernes betydning for barnets udvikling, legens rolle som barnets vigtigste "opgave" eller gøremål

Hjælp til indretning af sanserum og sansehaver undersøgelse, behandling af og rådgivning

Se afsnittet: Priser