Freelance praksis som ergoterapeut

Freelance praksis som ergoterapeut

Som freelance ergoterapeut, har Julie valgt at specialisere sig i den ergoterapeutiske indsats og udviklingsfremmende tiltag i forhold til børn.

Julies specialeområde ligger indenfor sanseintegration og sansebearbejdningsforstyrrelser, men Julie har brede erfaringer indenfor børneområdet.

Et område, som har særligt interesse, er indsatsen i forhold til for tidligt fødte børn (præmature børn).

Julie har også gode erfaringer med hensigtsmæssig indretning af det lille barns daglige omgivelser, både ude og hjemme

Uddannelse - Se under Min profil her >>>

  • Løbende efteruddannelse ved kurser og studiebesøg i Danmark og udlandet
  • Aktiv medlem af Ergoterapeut Foreningen
  • Autorisation fra Sundhedsstyrelsen

Erfaringer

  • Ansat på Centret for Den Tidlige Indsats Omkring Børn fra 0-3, USA
  • Ansat Amager Hospital som børneergoterapeut
  • Ansat Viborg Sygehus som børneergoterapeut
  • Ansat Kennedy Krieger Institute, Center for børn med hjerneskader, USA
  • Privatpraktiserende børneergoterapeut / kropsbehandler siden 2000
  • Ansat som lektor indenfor børneområdet på Ergoterapeutuddannelsen i Kbh fra den 08. feb., 2006