Yogaterapi til børn og unge

Individulelle forløb med terapeutisk yoga:

Mange børn oplever udfordringer i hverdagen, som skyldes pyskiske, fysiske og sociale faktorer. Et stigende antal børn udviser tegn på stress, lav selvværds følelse og uhensigtsmæssig adfærd. Antallet af børn, som får  konstateret udviklingsforstyrrelser er stigende, og der er behov for tiltag, som kan hjælpe børnene til at opnå en mere optimal pyskisk og fysisk balance, som de bedre kan håndtere hverdagens krav.

Hvad gør yoga til en værdifuld praksis for vores børn?

Ganske overordnet støtter yoga 3 væsentlige faktorer for trivsel og sundhed.

Yoga:

 • Beroliger kroppen
 • Beroliger åndedrættet
 • Beroliger sindet

Uden evnen til at afspænde og slappe af - vil kroppens fine balance forrykkes og sygdom have potentiale til at opstå på sigt. At lære vores børn teknikker til at finde ro i krop, sind og åndedræt, er en af de bedsteinvesteringer vi som voksne kan gøre for vores børn.

Går vi lidt mere i detaljer kan yoga:

 • Støtte den overordnede fornemmelse af sundhed ogvelbefindende(lykke - glæde)
 • Støtte udvikling på alle niveauer af vortmenneskelige potentiale
 • Sænke stress niveau og styrker resiliens
 • Bedre søvn kvaliteten og kvantitet
 • Støtte selv ansvar og selvbestemmelse
 • Forbedre fornemmelse for "selv" og større samlethed
 • Afspænde og styrker åndedrættet og støtter derved respirations processen
 • Styrke kroppens organ systemer såvel som kroppen generelt
 • Smidiggøre kroppens strukturer (fascia)
 • Forbedret motorisk planlægning og kontrol
 • Støtte hoved, nakke og øvre kontrol med torso
 • Berolige, stilne og fokusere sindet
 • Befordre nærvær
 • Åbne hjertet - skabe større empati
 • Støtte evnen til selvregulering på tværs af omgivelser og krav
 • Støtte evnen til at mærke kropsfornemmelser og følelser & italesætte dem
 • Fremme inklusion, idet man bedre kan deltage i fællesskabet og fællesskabet bedre kan deltage og forstå mangfoldighed
 • Være en væsentlig egen aktivitet, som skaber mening for barnet, idet det forbinder barnet med sig selv og naturen/verden omkring sig
 • Gøre det sjovt for barnet at ville bevæge sig,være stille og lære
 • Støtte kreativitet og indlæring
 • Og vigtigst - støtte evnen til at slappe af og slippe spænding og frustration

Når vi er fokuserede og i en tilstand af afspændt opmærksomhed - har vi optimale betingelser for at lære.

Det allerbedste ved yoga, er manglen på præstation. Yoga er en konkurrencefri disciplin. Her er alle vindere, der er ingen dogmer, og påbud om at se ud på en bestemt måde.

Under afsnittet Workshops og Kurser kan du læse om træningsworkshoppen for fagfolk og forældre: Det Samlede Barn -Trænings Workshop - Yoga som Terapeutisk Aktivitet til Børn og Unge med Særlige Behov