Profil: Julie W. Broge

 • Aut. Ergoterapeut, børneergoterapeut
 • Kranio-Sakral Terapeut
 • Spædbørnsmassage Instruktør
 • Stimulastik instruktør
 • Børneyogalærer, uddannet i terapeutisk yoga og mindfulnes
 • Naturterapeut


med ekspertise i:

 • Undersøgelse og behandling af børn; råd og vejledning
 • Kranio-sakral terapi, bindevævs- og organmassage (børn og voksne)
 • Bindevævsmassage, Muskelbehandling (børn og voksne)
 • Stress-håndtering (børn og voksne)
 • Mor-Barn Massage og Spædbørnsmassage 
 • Stimulastik -Spædbørnsgymnastik/stimulation 
 • Yogaterapi - børn og unge 
 • Naturbaseret terapi


Min uddannelse:

 • Bachelor grad i psykologi ved Bucknell University, USA (1983)
 • Masters grad i ergoterapi ved Columbia University, USA (1985). Dansk autorisation (1987).
 • Speciale i børnebehandling med vægt på sanseintegrations undersøgelse og behandling (1986-1988 - USA)
 • Autorisation som spædbørnsmassage-instruktør (1995)
 • Uddannet som kranio-sakral terapeut (1999-d.d.). Trine Rosenberg, Silkeborg. Certificeret hos KST Akademiet.
 • Uddannet i blid bindevævsmassage, muskelbehandling, ryg-og nakke teknikker (2001-d.d). Stanley Rosenberg, Trine Rosenberg.
 • SA/RAB godkendt i 2013 ( holdes à jour)
 • Autorisation som børneyogalærer med speciale i terapeutisk yoga og mindfulnes til børn og unge (2013-d.d)
 • Uddannet i naturterapi i 2021.
 • Deltager løbende i diverse kurser, foredrag samt litteratursøgninger mhp at videreudvikle samt à jour føre min viden 
 • Praktisk uddannelse i at indrette sanserum samt sansehaver

Efter 14 års bred faglig erfaring fra bl.a. sygehus, kommune samt klinik, valgte jeg i 2000 at etablere mig som selvstændig praktiserende ergoterapeut og komplementær behandler.
Jeg har nu mulighed for at tilbyde individuel behandling, hvor der er god tid til klienten samt en helhedssynet behandlers tilstedeværelse. Det er en rar følelse at have tid til at lytte og vejlede, samt prioritere klientens ønsker for behandlingen højt.
 
Vision:
 
Det er min vision, at hjælpe andre til erkendelsen af, at krop og sind hænger sammen.
 
"Kroppen lyver aldrig", er det en vis person, som engang har sagt.
 
Jeg vil gerne lære andre at lytte til kroppens signaler og tegn på stress, og genvinde styringen.
 
Som børnebehandler, tror jeg, at alle børn har ressourcer, uanset hvor store begrænsninger der findes. Det er min vision at hjælpe disse børn ved at hjælpe deres voksne til at få øje på ressourcerne.

Mission:
 
Stress og overbelastning er en del af menneskets dagligdag. Det er min mission at hjælpe andre til at lære at håndtere stress påvirkninger, og samtidigt at behandle sig selv, som man vil behandle en kær ven.
 
Ved at blive bevidst om kroppens signaler, bliver mennesket i stand til at tage ansvar for sit eget liv, og derved skåne sin krop for yderligere problemer.
 
Som børnebehandler er det min mission at hjælpe børn og deres familier til at bygge videre på ressourcer, således at en udvikling sættes i gang.
 

 

Julie